TEMERENT LOGISTICS OY


Temerent Logistics Oy perustettiin vastaamaan kuljetusyrityksen toiveeseen keskittyä pelkästään omaan ydinosaamiseensa, kuljetusten hoitamiseen. Toiminta lähti käyntiin vauhdilla ja tänä päivänä Temerent Logistics Oy tarjoaa sisälogistiikan palveluja myös muille yrityksille.

Sisälogistiikalla tarkoitetaan alihankintaa, jolla yritys ostaa tuotteiden käsittelyä sekä muuta varastossa tai terminaalissa tapahtuvaa toimintaa. Konseptiin sisältyvät toiminnot räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaisiksi sen mukaan, mikä helpottaa asiakasyritystä ja auttaa keskittymään ydintoimintoihin.

Temerent Logistics Oy:n palvelu toteutuu asiakasyrityksen omissa tiloissa ja omilla järjestelmillä.


Temerent Logistics Oy toimii Etelä-Pohjanmaalla, mutta pohjalaiseen tapaan yritteliäisyyttä ja halua riittää vaikka maailmanvalloitukseen asti. Temerenttiläiset ovatkin paitsi ahkeria, myös rehellisiä ja suoraselkäisiä.

YRITYS
TOIMINTA
ASIAKASPALVELU